STIRIPESURSE.RO vă prezintă proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 12 iunie 2019. Chiar în ziua în care Klaus Iohannis a criticat Guvernul că dă OUG-uri, echipa condusă de Viorica Dăncilă a aprobate încă două acte de acest fel. Una dintre cele două OUG vizează Timișoara, condusă de Nicolae Robu, primar PNL.

Totodată, miniștrii au aprobat și un memorandum de împrumut de la BIRD de 600 de milioane de dolari.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru completarea anexei din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului

3. PROIECT DE LEGE privind acceptarea amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care depreciază stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părților, în data de 15 octombrie 2016

Citește și: Liviu Dragnea s-a retras în carapace! Informații din camera de la Rahova

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfășurării Programului cultural naţional „Timișoara-Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”

Citește și: Andrei Caramitru profețește că PNL, PMP și UDMR vor trăda! ‘Vor dispărea strategic la vot’

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiÅ£ii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport InternaÅ£ional Henri Coandă Bucureşti – Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport InternaÅ£ional Henri Coandă Bucureşti”, lucrare de utilitate publică de interes național

4. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naÅ£ional ”Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti-Obiect 7-Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcÅ£ia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A”

Citește și: Viorica Dăncilă îi dă replica lui Klaus Iohannis! Răspuns-fulger

5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenÅ£i obiectivului de investiÅ£ii ”Legătură Centură Oradea (GiraÅ£ie Calea Sântandrei)-Autostrada A3 (Biharia)”, judeÅ£ul Bihor

6. HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiÅ£ii ”Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN.7 și DN2-A2”

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei NaÅ£ionale „AdministraÅ£ia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Citește și: Ruptură între USR și PLUS? Dan Barna a ocolit răspunsul

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii NaÅ£ionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R.-Marfă”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

9. HOTĂRÂRE privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

10.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiÅ£ii „Dragă fluvială autopropulsată cu magazie proprie pentru transportul materialului dragat

Citește și: Liviu Dragnea s-a retras în carapace! Informații din camera de la Rahova

11.HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 4 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar

12.HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiÅ£ii „Consolidare, restaurare şi extindere imobil ASE Bucureşti – SpaÅ£ii de educaÅ£ie şi cercetare ASE Bucureşti, PiaÅ£a Romană nr. 7”

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Citește și: Viorica Dăncilă îi dă replica lui Klaus Iohannis! Răspuns-fulger

14.HOTĂRÂRE pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Petrila din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului -S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea BĂIŢA S.A. ŞTEI, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

16.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii NaÅ£ionale a României”, aflată în subordinea Băncii NaÅ£ionale a României

Citește și: Ruptură între USR și PLUS? Dan Barna a ocolit răspunsul

17.HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării participării României, prin Ministerul Justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale

18.HOTĂRÂRE privind sistarea definitivă a lucrărilor din cadrul obiectivului de investiÅ£ii „Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focşani”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 861 din 2 decembrie 1994 privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiÅ£ii „Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focşani”, judeÅ£ul Vrancea

Citește și: Liviu Dragnea s-a retras în carapace! Informații din camera de la Rahova

19.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art. 1 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1018/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

20.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv „Muscel” Câmpulung şi scoaterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv „Muscel” Câmpulung a unei părÅ£i dintr-un imobil, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite

Citește și: Andrei Caramitru profețește că PNL, PMP și UDMR vor trăda! ‘Vor dispărea strategic la vot’

21.HOTĂRÂRE privind aprobarea desfiinţării Stadionului orăşenesc Săveni situat în oraşul Săveni, str. IndependenÅ£ei nr. 2, judeÅ£ul Botoşani în vederea realizării obiectivului de investiÅ£ii „Construire Complex Sportiv, strada IndependenÅ£ei nr. 2, oraşul Săveni”

22.HOTĂRÂRE privind aprobarea desfiinţării Bazei sportive ACOMIN Cluj, situată în municipiul Cluj-Napoca, strada Mikszath Kalman nr. 16, judeţul Cluj

23.HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcÅ£ii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al PoliÅ£iei de Frontieră Sighetu MarmaÅ£iei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcÅ£iune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Citește și: Viorica Dăncilă îi dă replica lui Klaus Iohannis! Răspuns-fulger

24.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.41 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

25.HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentului „ConferinÅ£a internaÅ£ională a concurenÅ£ei, ediÅ£ia a II-a – Aplicarea la nivel naÅ£ional a articolelor 101 şi 102 din Tratatul privind funcÅ£ionarea Uniunii Europene”, organizat în perioada 13 – 17 noiembrie 2019

26.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiÅ£ii „AchiziÅ£ie sediu pentru Autoritatea NaÅ£ională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații

Citește și: Ruptură între USR și PLUS? Dan Barna a ocolit răspunsul

27.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al Judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

28.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

Citește și: Liviu Dragnea s-a retras în carapace! Informații din camera de la Rahova

29.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei judeţului Călăraşi

30.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Suliţa, judeţul Botoşani

31.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tămădău Mare, judeţul Călăraşi

32.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud

33.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Ezeriş, judeţul Caraş-Severin

34.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Rădeşti, judeţul Alba

Citește și: Andrei Caramitru profețește că PNL, PMP și UDMR vor trăda! ‘Vor dispărea strategic la vot’

35.HOTĂRÂRE privind aprogarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Administrației Naționale de Meteriologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului

36.HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

Citește și: Viorica Dăncilă îi dă replica lui Klaus Iohannis! Răspuns-fulger

37.HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din județul Alba

38.HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitatea de protocol cu caracter deosebit „Observarea exercițiului militar Saber Guardian 2019, de pe teritoriul României, conform prevederilor Documentului de la Viena 2011 privind măsurile de creștere a încrederii și securității în spațiul OSCE”, organizată de Ministerul Afacerilor Interne prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale în perioada 18-21 iunie 2019

Citește și: Ruptură între USR și PLUS? Dan Barna a ocolit răspunsul

39.HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Bangu Corvin-Laurențiu din funcția publică de subprefect al județului Tulcea în funcția publică de inspector guvernamental

40.HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitățile organizate în cadrul Zilei distinșilor vizitatori pentru exercițiul multinațional SABER GUARDIAN-19, acțiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naționale în colaborare cu Comandamentul American din Europa, în România, în perioada 31 mai-24 iunie 2019

41.HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice de către Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.

Citește și: Liviu Dragnea s-a retras în carapace! Informații din camera de la Rahova

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea măsurii „Schemă de ajutor de stat privind promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in”, sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaÅ£ie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii

2. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului privind protecÅ£ia investiÅ£iilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (în continuare „API UE-Vietnam”)

Citește și: Andrei Caramitru profețește că PNL, PMP și UDMR vor trăda! ‘Vor dispărea strategic la vot’

3. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu pentru contractarea de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare a unui împrumut pe bază de rezultate (tip PforR), în sectorul sanitar, în valoare de până la echivalentul în euro a 600 mil. USD; și aprobarea notei mandat de negociere a acordului de împrumut

4. MEMORANDUM cu tema: Reportarea pachetului de certificate de gaze cu efect de seră neachiziționate în anul 2018 pentru perioada 2021-2030

5. MEMORANDUM cu tema: constituirea Comisiei Naționale de Supraveghere a Sistemului Informațional din Sănătate și de Raportare la O.C.D.E.

Citește și: Viorica Dăncilă îi dă replica lui Klaus Iohannis! Răspuns-fulger

V. NOTE

1. NOTĂ privind problematica regimului TVA aplicabil operațiunilor de leasing financiar, în contextul prevederilor Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA (Directiva TVA), astfel cum acestea au fost interpretate de Curtea de JustiÅ£ie a Uniunii Europene (CJUE) în cauza C – 164/15 Mercedes-Benz

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

Citește și: Ruptură între USR și PLUS? Dan Barna a ocolit răspunsul

2. PUNCT DE VEDERE la propunerea legislativă privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind îngrijirea persoanelor în stare comatoasă

4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă Magnițki privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului

Citește și: Liviu Dragnea s-a retras în carapace! Informații din camera de la Rahova

5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

6. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produse primare

7. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile

Citește și: Andrei Caramitru profețește că PNL, PMP și UDMR vor trăda! ‘Vor dispărea strategic la vot’

8. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 36 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

9. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, provenit dintr-o propunere legislativă

10.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

Citește și: Viorica Dăncilă îi dă replica lui Klaus Iohannis! Răspuns-fulger

11.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011

12.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

13.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetățenilor români decedați pe teritoriul Uniunii Europene

Citește și: Ruptură între USR și PLUS? Dan Barna a ocolit răspunsul

14.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România Nr.466/2004

15.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat

16.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

Citește și: Liviu Dragnea s-a retras în carapace! Informații din camera de la Rahova

17.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 107 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

18.PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, provenit dintr-o propunere legislativă

19.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

Citește și: Andrei Caramitru profețește că PNL, PMP și UDMR vor trăda! ‘Vor dispărea strategic la vot’

20.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

21.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare

22.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României

Citește și: Viorica Dăncilă îi dă replica lui Klaus Iohannis! Răspuns-fulger .

Raspandacul.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here