În fapt, în data de 25 mai 2019, în jurul orei 18.00, conform
prevederilor legale, pentru a-și putea exercita dreptul la vot[1]la
alegerile pentru Parlamentul European din data de 26 mai 2019, tatăl
Nicoletei, a depus cererea pentru deplasarea unei urne speciale la
domiciliu.

Doamna secratar a Primăriei din Curcani, a refuzat în
mod nejustificat, conștient și intenționat să-i garanteze respectarea
dreptului constituțional la vot și să ia măsurile necesare prevăzute de
lege pentru deplasarea urnei speciale la domiciliul, susținând că
aceasta se poate deplasa singură și minimizând condiția acesteia, în
ciuda faptului că a furnizat dovada dizabilității (grad de handicap grav
cu asistent personal) și a evidenței dizabilității motorii a Nicoletei
(supusă unui număr de 4 operații, iar în prezent poartă proteză).

De-a
lungul zilei, doamna secretar a continuat să refuze primirea cererii
Nicoletei pentru deplasarea urnei mobile, adoptând o atitudine ostilă
față de părinții acesteia și ironizându-i condiția.

Astfel,
Nicoleta a fost pusă în imposibilitatea de a se deplasa fizic la secția
de vot, nu a putut să-și exercite dreptul constituțional la vot în data
de 26 mai 2019, prin acțiunile doamnei secretar, ce au avut drept
rezultat fapta prevăzută de legea penală – împiedicarea exercitării
drepturilor electorale.

Mai mult, refuzul înregistrării cererii
Nicoletei de către secretara Primăriei din Curcani reprezintă o formă
gravă de abuz în serviciu, aceasta nefiind în măsură să se pronunțe pe
fondul cererii și neavând dreptul, în caliatatea domniei sale de
funcționar public, să refuze înregistrarea cererii unui cetățean.

SITUAȚIA GENERALĂ

De
asemenea, menționăm faptul că dincolo de aspectele punctuale sesizate
de comunitatea persoanelor cu dizabilități din România cu privire la
îngrădirea dreptului la vot, întregul proces electoral și procedura
obiectivă de vot au adus atingere drepturilor constituționale ale
acestor persoane prin:

–   absența accesibilizării informațiilor de campanie de către actorii politici

–   accesibilizarea precară sau lipsa accesibilizării adecvate a secțiilor de votare


  procedura de solicitare a urnei mobile stabilită prin Decizia
BECconține prevederi care îngrădesc exercitarea dreptului la vot al
persoanelor cu dizabilități și ridică bariere obiective excesive.
Astfel, persoanele cu dizabilități/nedeplasabile, în ciuda limitărilor
personale în virtutea cărora necesitau urna mobilă, au fost obligate să
depună o cerere scrisă la sediul Comisiei BEJ, doar în preziua
alegerilor, în intervalul 18.00 – 20.00. Mai mult, nu a fost luată nicio
măsură proctivă de informare publică adecvată a populație cu privire la
aceste limitări.

”Modalitatea în care s-au derulat alegerile
europarlamentare reflectă dezinteresul masiv față de persoanele cu
dizabilități, în ciuda faptului că această comunitate și-a manifestat
interesul și voința evidentă de a-și exprima votul la acest scrutin și a
eforturilor făcute în acest sens. Iar această situație depășește
granițele culorilor politie. Pe parcursul zilei de 26 mai 2019,
organizația noastră a primit sute de sesizări online și telefonice cu
privire la diferitele forme de bariere ridicate în calea accesului la
vot, iar acest fapt este de natură să ridice un semnal de alarmă
deosebit de grav în ceea ce privește statul de drept și democrația. Aici
nu vorbim doar de ideea de acceptare și toleranță, ci de o categorie
socială nereprezentată și împiedicată să-și exercite drepturile. Este
extrem de important să nu uităm că protecția drepturilor unei categorii
sociale, care aparent poate, nu ne privește, înseamnă în fapt apărarea
democrației ”, declară Maria Mădălina TURZA, președinte CEDCD.

………

[1]Legea
33/2007, Art. 47, alin. (1)
Pentru alegătorii netransportabili din
motive de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al
secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel
mai târziu în preziua alegerilor, însoțită de copii ale unor acte
medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele
respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puțin 2
membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu
materialul necesar votării – ștampilă cu mențiunea „VOTAT” și buletine
de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea.
În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială.
Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral
al secției de votare. Urna specială se poate deplasa numai în raza
teritorială arondată la respectiva secție de votare.

(2) În
cazurile prevăzute la alin. (1) votarea se face pe baza unui extras de
pe lista electorală suplimentară. Persoanele înscrise în extrasul de pe
lista electorală suplimentară trebuie să fie radiate din celelalte liste
existente la secție.

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică
în mod corespunzător persoanelor reținute, deținute în baza unui mandat
de arestare preventivă sau persoanelor care sunt în executarea unei
pedepse privative de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile
electorale.

Decizia nr. 56D/12.04.2019:

Art. 1. – (1)
Cererile scrise formulate de alegătorii netransportabili din motive de
boală sau invaliditate, însoţite de copii ale unor acte medicale sau
alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt
netransportabile, prin care se solicită deplasarea urnei speciale, se
depun cel mai târziu în preziua alegerilor.

(2) Cererea de votare
prin intermediul urnei speciale, formulată de alegător, trebuie datată
şi semnată olograf şi va cuprinde numele, prenumele, data naşterii,
codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de
identitate valabil, precum şi adresa la care se află.

(3) În
acest sens, birourile electorale ale secţiilor de votare vor asigura,
între orele 18.00 şi 20.00 ale zilei de 25 mai 2019, prezenţa la sediul
secţiei de votare, pentru a putea primi cererile de deplasare a urnei
speciale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here