Preluare (Incisiv National)
Mărturisim, încă de la început, că – la Năvodari și, în general, în principalele localități de pe Malul Mării Negre, în domeniul afacerilor imobiliare – salașuieste și se mișcă inteligent o monstruoasă caracatiţă gigant a abuzurilor, falsurilor, înșelăciunilor și corupției. Nu facem comparația cu această moluscă pentru că “așa dă bine” în presă, animalul fiind exagerat invocat in şabloanele ziaristice din toate textele cu subiecte asemenatoare. Opțiunea noastră are o motivație foarte simplă. Nu are cum să nu te frapeze asemanarea cu ce se petrece la Năvodari, când vezi că animalul în cauză, deşi este o moluscă cu 8 braţe dotate cu sute de ventuze ce pot să simtă, dar să şi guste pradă, are şi un cioc asemănător cu cel al unui papagal, venin ca al unui şarpe şi limbă dotată cu o serie de dinţi. Mai mult, chiar dacă un exemplar ajunge să cântărească câteva zeci de kilograme, el va reuşi să se strecoare printr-o deschizătură de mărimea unei portocale.
La Piovra din Năvodari a făcut, ca toate suratele ei, multiple victime, care dintre ele necunoscătoare ale adevăratei situații din Năvodari, care credule/ naive și de a căror bunătate și dorința de a întreprinde ceva util, durabil și cinstit în oraș, au profitat imediat “rechinii imobiliari” locali (prietenii caracatiţei), fiind taxați ca proști și prejudiciați că atare de mahării MATEI NICOLAE, CHELARU FLORIN, DAMIAN ADRIAN și acoliții lor.
Ca în toate cacialmalele imobiliare care se respectă, avem și noi executori judecătorești (ADRIAN STOICA CONSTANTIN, BOGDAN IONICA), notari publici (LUCIA PARIS) operatori de Carte Funciară (ANDREEA STANCU, LUMINITA PUSCHIAZA) și judecători (ANGELICA NEACSU, DEHENEA CONSTANTIN) implicați în soluționarea interesată a multiplelor dosare civile care s-au născut dintr-o asociere decisă în 2015 și continuată până astăzi, cauza tergiversarilor fiind numeroasele conflicte generate de atitudinea de rea credință în raporturile juridice civile adoptată de partenerii / colaboratorii / asociații victimei inocente DINU ELENA.
Pe alocuri, faptele acestora îmbracă, fără dubii, un neaoș caracter penal.
Ne-am străduit anevoios să decriptăm cazul doamnei DINU ELENA din Năvodari, care a debutat în 2015 printr-o declarație de intenție, respectiv prin ceea ce părea un gentlemen’s agreement.
a. Din start ne-am lămurit total și definitiv cum stă treaba cu gentlemen’s agreement în Năvodari, în asocierile dintre d-na DINU ELENA, pe de o parte și: soții DAMIAN ADRIAN și ELENA, VASILICĂ OCTAV, DUMITRESCU MIHAIL, ROȘU MIHAI – BOGDAN, CINCU HIGEIA, pe de altă parte: la Caracoium (Karaköy) nu a ajuns nici noțiunea, nici practica de gentlemen’s agreement.
Acolo funcționează principii mai sofisticate și pragmatice în afacerile parteneriale, de genul: „Cum te prind, cum te ard.”
Lupi de mare, năvodărenii!!
b) Deoarece nu dorim să scriem și să publicăm un articol anost, arid, înghesuit în tiparele clasice ale unor astfel de materiale – care îmbracă, fără vrerea autorului, un caracter pur constatativ, tehnicist, tăind orice punte de empatie a cititorului cu persoana înșelată, nedreptățită și aflată în suferință – vom face o a două remarcă de debut.
Încrezătoare în existența unui mediu de afaceri sănătos, sperând în sinceritatea, buna credință și buna voință a unor concitadini, precum și în transparența și legalitatea organelor administrației publice locale (sic!), d-na. DINU ELENA din Năvodari, femeie, acum, la aproape 59 de ani, a decis în anul 2015 să înceapă o colaborare în afaceri cu DAMIAN ADRIAN, având ca obiect generic achiziționarea de terenuri de către dansa și construirea de către asociat/asociați, pe acestea, a unor imobile rezidențiale (case/vile), pe care, apoi, să le înstrăineze împreună, împărțind profitul (ca scop legal al oricărei întreprinderi efectuată în domeniul imobiliar).
Am analizat din punct de vedere juridic și am evaluat și coroborat din perspectiva factualitații și cronologiei lor, operațiunile derulate pe baza a aproximativ 100 de înscrisuri relevante, cu forță probatorie recunoscută de lege (sub semnătură privată, notariale, oficiale, emanate de la autorități, executori judecătorești etc.), toate emise / încheiate / eliberate în periada de la 02.03.2016 la 22.08.2019 (deci, o perioadă consistentă, de 3 ani și 5 luni).
c) O a treia concluzie generală, până la abordarea fondului problemei, este că – nici nu se putea altfel! – și în această speță am observat că, la negocieri, oamenii promit, fac compromisuri, plusează etc. și, într-un final, încheie o înțelegere pe care, de regulă, nu o respectă. Fiecare are în minte propria imagine asupra detaliilor. Fiecare are propria imagine a discuției, care de cele mai multe ori NU coincide cu cea a partenerului contractual. Într-un fel este normal, pentru că partenerii contractuali sunt, în realitate, persoane cu scopuri contrare care converg doar într-un singur punct, și anume că s-au ales unul pe altul să deruleze o operațiune și în felul acesta au reciproc pretenții de câștig/ profit.
d) Ceea ce iese cu pregnanță în evidență în cazul de față, este caracterul hrăpăreț al asociaților d-nei. DINU ELENA, abuzarea de buna-credință a acesteia. Cuvintele de ordine ale tuturor celor care, mai mult sau mai puțin au prejudiciat-o sever pe d-na. DINU ELENA, au fost tragerea pe sfoară, inducerea în eroare, amăgirea, minciuna, păcăleala, falsificarea.
Pe cale de consecință, va asigurăm că aserțiunile noastre se întemeiază pe documente strict conforme cu originalele lor.
S-au încheiat:
– 4 Contracte de asociere în participațiune între d-na. DINU ELENA și: a) VIACONSAVIS SRL a lui VASILICĂ OCTAV (02.03.2016); b) VIACONSAVIS SRL și CINCU HIGEIA (13.10.2016); c) VIACONSAVIS SRL și ROȘU MIHAI BOGDAN (25.08.2016); d) DAMIAN ADRIAN (08.02.2017).
– Prin Contractul de donație autentificat sub nr. 543/11.05.2016 la BNP Paris Lucia, DINU ELENA i-a donat lui VIACONSAVIS SRL și DUMITRESCU MIHAIL o suprafață indiviză de 100 mp din terenul proprietatea sa de 1081 mp din oraș.
– Culmea ingineriei juridice, pe data de 23.03.2017, DAMIAN ADRIAN a împrumutat-o pe DINU ELENA cu suma de 35.000 euro pentru ca amândoi să achiziționeze cota indiviză de ½ din dreptul de proprietate asupra terenului situat în Orașul Năvodari, Mamaia-Sat, sola 25, parcelă A116/1/1 și A166/1/2, Lot 50. Actul a primit fraudulos Incheierea nr. 9 de data certa la BNP Stoica Andrei, DINU ELENA habar neavand de aceasta.

Deci, creditoarea, trebuie să-i restituie integral 35.000 euro, și nu 17.500 cât era partea ei!!
– Prin Contractul de creditare societate nr. 6/03.10.2017 încheiat sub semnătură privată, d-na. DINU ELENA persistă în culanță și altruism și împrumută pe SC AQUA FORCE SRL a lui DAMIAN ADRIAN, cu suma de 90.000 lei, fără dobânda. Viramentul s-a făcut prin Ordin de Plata nr. 1/03.10.2017din Banca TRANSILVANIA în UNICREDIT BANK.
– D-na. DINU ELENA pare posedată și, pe 20.12.2018, îi mai împrumută pe soții DAMIAN ADRIAN și ELENA cu încă 33. 000 euro conform Contractului de Împrumut autentificat sub nr. 1609/20.12.2018 de BNP Paris Lucia.

Relațiile interumane între beligeranți se degradeaza, afacerile intra in impas total, desi păreau a se fi reconciliat prin CONVENȚIA DE DARE ÎN PLATA autentificată cu nr. 1610/20.12.2018 de BNP Paris Lucia. Actul are 3 file, este stufos, plin de cifre și situații juridice supuse concilierii, astfel că nu are niciun sens să îl prezentăm, ori să cităm din el.
Aparent era că, prin darea în plata, părțile și-au stins reciproc debitele.
Aiurea!

În 2019, DAMIAN ADRIAN pornește din nou ostilitățile cerând executarea silită a d-nei. DINU ELENA (ds. nr. 752/2019, la Biroul Executorului Judecătoresc Bogdan Ionică), Judecătoria Constanța incuviintand executarea silită prin Încheierea nr. 8263/31.05.2019, ds. nr. 1488/2012/2019. S-a întâmplat ceea ce noi am anticipat mai sus în legătură cu faptul că, pe dată de 23.03.2017, DAMIAN ADRIAN a împrumutat-o pe DINU ELENA cu suma de 35.000 euro pentru că amândoi să achiziționeze cota indiviză de ½ din dreptul de proprietate asupra terenului situat în Orașul Năvodari, Mamaia-Sat, sola 25, parcelă A116/1/1 și A166/1/2, Lot 50. Actul a primit fraudulos Încheierea nr. 9 de dată certă la BNP Stoica Andrei, DINU ELENA habar neavând de această. Judecătoria Constanța (ds. nr. 14885/212/2019, prin Încheierea nr. 826334/31.05.2019 încuviințează executarea silită împotriva debitoarei DINU ELENA.

Deci, creditoarea DINU trebuie să-i restituie integral 35.000 euro, și nu 17.500 cât era partea ei!! Acum, smenarul o execută silit și pentru partea cu care el, de drept și conform participatiunii, trebuia normal să contribuie.
La rândul sau, DINU ELENA începe executarea silită împotriva lui DAMIAN ADRIAN și DAMIAN ELENA, la BEJ Adrian-Stoica Constantin din Constanța, pentru suma de 33.000 euro, în baza titluluii executoriu reprezentat de Contractul de Împrumut autentificat sub nr. 1609/20.12.2018 de BNP Paris Lucia.Cererea i-a fost admisă de Judecătoria Constanța, ds. nr. 13012/2012/2019, prin Incheiereade executare silită nr. 7306/10.05.2019. În acest temei, prin Încheierea din 20.05.2019, BEJ Adrian-Stoica Constantin calculează în sarcina debitorilor DAMIAN cheltuieli de executare aferente în cuantum de 19.006,57 lei.
În perioada 05.06.2019 – 22.08.2019, între cele două părți și BEJ-urile angajate, se duce o lupta surdă, cronofagă, de satisfacere a creanțelor pretins a i se cuveni fiecăreia, de ajustare a debitelor pretins a fi datorate de fiecare (ds. de executare silită: nr. 37/2019, 41/2019, 42/2019, 43/2019, 45/2019, 223/2019, 752/2019 etc).

Din punctul nostru de vedere, fundamentat pe realitate și acte (înscrisuri), încercând să fim obiectivi pe principiul Audiatur et altera pars (pe care n-am putut să-l punem în practică, dar am reușit să-l suplinim prin analizarea inclusiv a materialelor celorlalte părți, altele decât DINU ELENA), tragem următoarele concluzii succinte:
– La începuturile asocierilor în participațiune, DINU ELENA și-a pus „la bătaie” propriul teren în valoare de 40.000 euro pe care s-au construit 3 case, contribuția acesteia fiind completată cu 35.000 euro bani personali pentru achiziția materialelor de construcție și 18.000 euro manoperă plătită muncitorilor;
– În perioada edificării celor 3 case, DINU ELENA a achitat, cu titlu de avans, 10.000 euro (din prețul total de 80.000 euro) pentru un teren pe care l-a achitat integral în perioada lunii mai 2015;
– În asociere/înțelegere cu DAMIAN ADRIAN, și pe acest teren a construit un Duplex compus din 2 imobile P + 1 și o casă alăturată acestui duplex;
– Din sumele rezultate din vânzarea celor trei case, a cumpărat un teren în Năvodari, pe care a construit două Duplexuri compuse din 4 imobile; prețul încasat pe acestea a fost de 110.000 euro, din care partea să de profit de 12.000 euro a înmânat-o lui DAMIAN ADRIAN „pentru rulaj”;
– A mai cumpărat, împreună cu DAMIAN ADRIAN, un alt teren situat în Mamaia-Sat, str. M 9, al cărui preț a fost de 71.000 euro preț achitat integral de către DINU ELENA, din contul sau personal bancar, înțelegerea fermă (nematerializata într-un înscris!), fiind că DAMIAN ADRIAN să-i plătească partea să de contribuție ½=35.500 euro. Ad probationem, d-na. DINU nu dispune de niciun act!
Această suma nu i-a fost restituită nici până la dată publicării acestui articol!
– Pe acest teren, în baza unuia dintre cele 4 Contract de asociere menționate la început, s-au construit 7 (șapte) vile P+1, contribuția d-nei. DINU fiind de cca. 200.000 euro, care i-a fost înmânată eșalonat, în tranșe inegale, lui DAMIAN ADRIAN pe măsură ce acesta avea nevoie de fonduri pentru edificarea și finalizarea imobilelor. Extrasele de cont succesive stau că dovadă a scoaterii banilor, etapizat, din contul bancar, de către d-na. DINU.
– Dupa finalizarea tranzactiilor privind cele 7 imobile, d-na. DINU ELENA a achizitionat, impreuna cu DAMIAN ADRIAN un teren situat in Mamaia Sat, str. Sora nr. 25 si,desi nu avea lichiditati, a devenit coproprietara prin compensarea cu DAMIAN ADRIAN a debitului pe care acesta il avea fata de DINU ELENA, deoarece si aceasta ii achitase o parte din pretul unui teren achizitionat de DAMIAN ADRIAN in Bucuresti
Cert este ca inainte de a intrerupe relatia cu DAMIAN ADRIAN, care a avut loc subsecvent incheierii CONVENȚIEI DE DARE ÎN PLATA autentificată cu nr. 1610/20.12.2018 de BNP Paris Lucia, am mai incheiat un Contract de asociere in participatiune cu SC VIACONSAVIS , Str. Teilor, nr.2,Bl.C2, administrator VASILICA OCTAV si DUMITRESCU MIHAIL, participarea sa constand in un teren in suprafata de 1100 mp, situat pe DN 7 Navodari (evaluat la 34.200 euro), pe care s-a construit un bloc de locuinte in regim de P+3+M, din care lui DIMA ELENA ii reveneau in proprietate:
– Etajul I compus din sase apartamente de cate doua camere ficare si o garsoniera la nivelul M.
Asociatul i-a impus sa dea gratuit doua apartamente si o garsoniera primarului CHELARU FLORIN (prin interpusi), iar in locul acestora partenerul sau de afaceri s-a angajat sa-i ofere doua apartamente intr-un bloc pe care acesta il construia in acel moment si nu era dat in folosinta.
NICIODATA ACESTE APARTAMENTE NU AU INTRAT IN POSESIA, CU ATAT MAI PUTIN PROPRIETATEA D-NEI. DIMA ELENA, CARE, EVIDENT, A FOST PREJUDICIATA SI CU CONTRAVALOAREA ACESTORA. Continuarea si concluziile in numarul viitor, cu precizarea ca cei de la DNA Structura Centrala au intrat pe firul acestor falsuri, in forta. (Gabriela Muntean)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here